Környezetfizika

kornyezetfizika

  • 2016. június 9. (csütörtök) 16.00
  • Dugonics tér, a SZEK JGYF Kiadó sátra

A kötetet szerkesztője, Sós Katalin, egyik szerzője, Nánai László és lektora, Karancsi Zoltán mutatja be.

A Környezetfizika című egyetemi tankönyv a magyarországi felsőoktatási intézményekben
környezetfizikát oktató kollégák közös munkája. Az alkotók elsődleges célja az volt, hogy a környezettudománnyal kapcsolatos témák fizikai jellegét, a jelenségek közötti összefüggések fizikai alapjait és kutatási módszereit egységes elvek alapján, egységes keretben mutassák be. A könyv többek között foglalkozik a gravitációs és mágneses környezetünkkel, az atmoszféra, a hidroszféra és a talaj sajátosságaival, a bennük lejátszódó folyamatok fizikai hátterével. Részletesen tárgyalja az energiatermelési módokat, azok környezeti hatásait, kiemelten figyelve a nukleáris energia és a megújuló energiaforrások használatának technikai megvalósítására. Külön fejezet szól a radioaktív sugárzásokról, azok forrásairól, hatásairól, mérési módszereiről, valamint a bennünket érő fény- és zajszennyezésről, a rádióhullámok esetleges hatásairól.

Ajánló:
A SZEK JGYF Kiadó honlapja

Share
Kategória: Dugonics tér, Június 9. (csütörtök), Karancsi Zoltán, Könyvbemutató, Nánai László, Sós Katalin, Szegedi Egyetemi Kiadó | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.