Isaszegi János a Zrínyi Kiadó újdonságaiból válogat

MH_negyedszazad_bor1z.psd

  • 2016. június 10. (péntek) 17.00
  • Dugonics tér, színpad

A Zrínyi Kiadó újdonságai közül dr. Isaszegi János, a kiadó vezetője válogat: A Magyar Honvédség negyedszázada. A rendszerváltástól napjainkig című kötetet, a Zrínyi Kiadó első és második világháborús könyveit, valamint – szerzőként – A 21. század élettérháborúi … című kötetet mutatja be.

Ez a kötet hiteles képet kíván adni mindarról, ami 1989-től napjainkig Ma­gyarországon a honvédelem kérdésében történt: eseményekről, vitákról és eredményekről.
Ebben az időszakban a Varsói Szerződés egyik tagállamának haderejét kellett átalakítani egy majdani NATO-tagország haderejévé. Fegyvernemi kultúrák szűntek meg, helyőrségek tűntek el, nyugállományba vonult az állomány egy része, orosz helyett angolt tanulnak a tisztjelöltek és idegen országokban teljesítenek szolgálatot a katonáink. Egy dolog azonban nem változott: a haza védelme, polgárai életének és értékeinek a biztosítása, külországi támadások elhárítása közös érdek. Aki elolvassa ezt a könyvet, az szembesülhet azzal a hatalmas munkával, ami huszonöt év alatt végbement, és amelynek eredményeként folyamatban van Magyarországon egy modern, a követelményeknek megfelelő haderő kialakítása.

Ajánló:
A Zrínyi Kiadó honlapja

Share
Kategória: Dugonics tér, Isaszegi János, Június 10. (péntek), Könyvbemutató, Zrínyi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.